Tel: 02 511 65 95      
  Disclaimer        
Home
Benor VZW
Het BENOR-label
BENOR-licentie
Enquête Benor 2018
Roadshow Beton 2018
Producten /Diensten
Actualiteit
Publicaties
Agenda
Leden
Foto's
Video
Contact


 
Login leden :
Login : 
Password : 
Paswoord vergeten ?
Vraag om gecontacteerd te worden!
Het BENOR-label

BENOR, Vertrouwen in Kwaliteit

Voor uw openbare en privéprojecten is het BENOR-label sinds 40 jaar uw belangrijkste kwaliteitsgarantie voor de gebruikte bouwmaterialen. Uw bouwproject verdient een integraal kwaliteitsbeheer, van grondstof tot afgewerkt product. Eis dus dat de bouwproducten die u voor uw project gebruikt gecertificeerd zijn en dring erop aan dat ze over het BENOR-label beschikken.

Het BENOR-label: 40 jaar strijd voor kwaliteit!

Omdat er in de bouw steeds meer aandacht naar kwaliteit gaat, vragen veel opdrachtgevers om BENOR-gecertificeerde producten. Zij geven de voorkeur aan productcertificatie boven andere technische productcontroles omdat certificatie veiliger en eenvoudiger is. Dit heeft ervoor gezorgd dat het label meer en meer opdrachtgevers uit de openbare en de privésector aanspreekt.
De Belgische reglementering inzake bouwprojecten verplicht niemand om normen of technische voorschriften (PTV) na te leven. Ook het BENOR-label is geen verplichting. Het is een onafhankelijk en betrouwbaar certificaat dat de garantie geeft dat bouwproducten met specifieke technische eigenschappen geschikt zijn voor welbepaalde toepassingen.

Wanneer het bestek van een bouwproject bepaalt dat alleen producten die voldoen aan de normen en de PTV met het BENOR-label mogen worden gebruikt, gaat het om een contractuele verplichting.

Het BENOR-label biedt bijgevolg talrijke voordelen

  • BENOR is een gekend én erkend Belgisch kwaliteitslabel.
  • Het BENOR-label wordt beheerd en gecontroleerd door alle betrokken partijen: openbare en privé- opdrachtgevers, producenten van gecertificeerde materialen, aannemers, architecten, verzekeraars, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, collectieve onderzoekscentra, onafhankelijke controle- en certificatieorganisaties, …
  • Het BENOR-label geeft u de zekerheid dat de geleverde bouwproducten een grondige interne kwaliteitscontrole hebben ondergaan, onder toezicht van een onafhankelijke, externe certificatieorganisatie.
  • Een BENOR-product geeft de projectverantwoordelijke de vrijheid om zich volledig te concentreren op de verwerking van de geleverde producten.
  • De kwaliteit van de bouwmaterialen is essentieel voor de stabiliteit, de veiligheid en de duurzaamheid van bouwwerken. Een BENOR-materiaal geeft in dit opzicht alle gewenste waarborgen.

Hoe herkent u een BENOR-materiaal of -product?

Het BENOR-logo staat op het product, de productverpakking of op de documenten die bij de geleverde producten horen.

Hoe verloopt het BENOR-certificatieproces?

De BENOR-labelvergunning voor een bouwproduct is gebaseerd op productcertificatie:

  • De fabrikant waarborgt de productnormen op basis van productcontrole in de fabriek.
  • De certificatieorganisatie garandeert, als onafhankelijke partij, op basis van periodieke externe controles dat de verklaring van de fabrikant gewettigd is.

De productiecontrole van de fabrikant heeft betrekking op de gebruikte grondstoffen en materialen, op het productieproces en op het eindproduct. Ook de meet- en proefuitrustingen voor de producten worden in deze controle betrokken.
De periodieke externe controle heeft tot doel de geldigheid en betrouwbaarheid van de zelfcontrole door de fabrikant na te gaan. Hierbij worden monsters genomen voor de uitvoering van controleproeven in een extern laboratorium.
Bij het toekennen van een vergunning voor het gebruik van het BENOR-label wordt steeds een certificaat toegevoegd. Dit document bevat alle relevante informatie over de vergunninghouder en het gecertificeerde product.

 

Algemene Reglement voor het Beheer van het BENOR merk.pdf

Reglement op het Gebruik en het toezicht van het BENOR van NBN.pdf


Print
 
 
Benor

Lombardstraat 42 rue Lombard

Brussel 1000 Bruxelles
Tel: 02 511 65 95

Fax: 02 514 18 76

info@benor.be
 
 
 
  Home  
 
  Benor VZW  
 
  Producten /Diensten  
 
  Actualiteit  
 
  Publicaties  
 
  Agenda  
 
  Leden  
 
  Foto's  
 
  Video  
 
  Contact