Tel: 02 511 65 95      
  Disclaimer        
Home
Benor VZW
Het BENOR-label
BENOR-licentie
Enquête Benor 2018
Roadshow Beton 2018
Producten /Diensten
Actualiteit
Publicaties
Agenda
Leden
Foto's
Video
Contact


 
Login leden :
Login : 
Password : 
Paswoord vergeten ?
Vraag om gecontacteerd te worden!
Benor-licentie

 

Benor is eigendom van het NBN (Bureau voor Normalisatie) dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en verkopen van normen in België. Het NBN is een instelling van openbaar nut waarvan de Voogdijminister de federale Minister bevoegd voor Economie is. De opdracht van het NBN werd bepaald door de Wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie en aangepast in de Wet van 28 februari 2013 betreffende de invoering van het Wetboek van Economisch Recht.

Het label BENOR toont aan dat een product of een dienst beantwoordt aan een technisch kwaliteitsreferentiekader dat goedgekeurd werd door alle partijen die betrokken zijn bij het op de markt brengen ervan. Eenmaal goedgekeurd, wordt dit referentiekader opgenomen in een normatief document, genaamd ‘Prescriptions Techniques – Technische Voorschriften (PTV)’.

Het label BENOR dekt systematisch alle relevante kenmerken van het product of van de dienst, met het oog op de toepassing en de concrete gebruikmaking ervan door de gebruiker, onverschillig of het gaat om een publieke dan wel een privépersoon. De vermelde prestaties voldoen zo aan de kwaliteitsverwachtingen van de betrokken sector en de klanten ervan.

Het label BENOR wordt beheerd door een onafhankelijke vzw, de vereniging voor het beheer van het label BENOR. Deze bestaat uit alle stakeholders betrokken bij de producten en de diensten die onder het label vallen, of het nu gaat om publieke of privégebruikers, fabrikanten of dienstverleners. Ze omvat ook de sectorale instellingen verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en het certificatieproces van het label.

De BENOR-licentie is steeds gebaseerd op een certificatie van producten of diensten. Dat betekent het volgende :

  • de fabrikant van het product of de dienstverlener waarborgt de continuïteit van de overeenstemming van zijn product of dienst op basis van een industriële of sectorale zelfcontrole ;
  • de certificatie-instelling bevestigt op basis van een periodieke externe controle dat er voldoende garanties zijn om het vertrouwen in de fabrikant of in de dienstverlener te bestendigen: deze is geschikt om de conformiteit van zijn product te waarborgen en levert daar het bewijs van door een BENOR-certificaat voor conformiteit van het product of de dienst af te leveren.

De periodieke externe controle heeft tot doel om de betrouwbaarheid van de zelfcontrole na te gaan en om stalen af te nemen teneinde proefcontroles uit te voeren.

De inhoud en de organisatie van de industriële of sectorale zelfcontrole van de fabrikant of van de dienstverlener, alsook die van de externe controle en van de tests staan beschreven in BENOR-reglementen.

BENOR certificeert de conformiteit van de beoogde producten en diensten met de noodzakelijke eisen om de vereiste kwaliteitsniveaus te bereiken, zoals bepaald door alle door het productie-, bouw- of dienstenproces betrokken partijen.

Print
 
 
Benor

Lombardstraat 42 rue Lombard

Brussel 1000 Bruxelles
Tel: 02 511 65 95

Fax: 02 514 18 76

info@benor.be
 
 
 
  Home  
 
  Benor VZW  
 
  Producten /Diensten  
 
  Actualiteit  
 
  Publicaties  
 
  Agenda  
 
  Leden  
 
  Foto's  
 
  Video  
 
  Contact